Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi

Değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan süt üreticilerine destek olma gayretiyle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile hazırlanan Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi, süt sektörüne ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla süt çiftçiliği alanında çalışmakta olan profesyonellere, araştırmacılara ve yetiştiricilere yönelik kapsamlı bir çalışma olmuştur.

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Aral ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saltuk Arıkan tarafından “Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kârlılık ve Ekonomik Sürü Yönetimi’ne İlişkin Genel Prensip ve Uygulamalar” konusu rehberin ilk bölümünde ele alınmıştır.

İkinci bölümde Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal tarafından “Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Hayvan Refahı” konusunda, üçüncü bölümde ise Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saçaklı tarafından “Süt İneklerinin Beslenmesi” konusunda bilgiler aktarılmıştır.

Rehberin dördüncü bölümünde Klinik Bilimler Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahal tarafından “Ruminant Enfeksiyöz Hastalıkları” konusu ele alınmış, son bölümde ise Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Baştan tarafından “İneklerde Meme Sağlığı ve Önemi” konusunda bilimsel detaylar ve doğru uygulamalar kaleme alınmıştır.

“Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi”nin tüm paydaşlar için bilimsel verilere dayalı kaynak bir kitap olmasının yanı sıra süt çiftçiliğinin sürdürülebilirliği için örnek bir çalışma olması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kitap; Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri ve Veteriner Odalarının yanı sıra aktif olarak faaliyet gösterilen illerin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Üretici Örgütleri ile paylaşılarak geniş bir yayılımla ilgili paydaşlara ulaştırılması sağlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, kitabın yazarı olan öğretim üyeleri ile birlikte ziyaret edilerek, rehber çalışması ve gelecekte olası iş birlikleri hakkında görüşülmüştür.

“Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi”ne buradan ulaşabilirsiniz.