İş Birliklerimiz | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

İş Birliklerimiz

Pınar Enstitüsü öncülüğünde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri, Üretici Birlikleri ve Kooperatifler, Üniversiteler, Pınar Süt ve Çamlı Yem işbirliğiyle eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Proje eğitimlerine üreticilerin katılımının sağlanması konusunda, işbirliği içinde olunan Üretici Birlik ve Kooperatifleri aktif rol oynamışlardır. Projenin “Hayvan Sağlığı”, “Hayvan Beslemesi” ve “Kuru Dönem Yönetimi” konularındaki eğitimleri üniversitelerin akademik kadrolarından belirlenen öğretim üyeleri tarafından, “Hijyen-Sanitasyon” ve “Buzağı Bakım ve Beslemesi” eğitimleri ise Pınar Süt, Kalite Departmanı’na bağlı Çiğ Süt Geliştirme Uzmanları tarafından verilmiştir. Aynı zamanda analizlerin değerlendirilmesi işlemlerinde Pınar Süt’ün İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa Fabrikalarındaki Kalite Departmanları görev almıştır. Proje lansmanı süreçleri Pınar Süt Kurumsal İletişim Departmanı ile yürütülmüştür. Hayvan yem kalitesi ve beslemesi konularındaki çalışmaların hazırlanmasında ise Çamlı Yem destek olmuştur.  

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi kapsamında 2017 Nisan ayı itibariyle genişletilmiş bir içerikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin Business Call to Action (BCtA) programına üye olunmuş ve proje, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmiştir. UNDP, özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak, insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlayan bir programdır.

 

Business Call to Action (BCtA) programı ise, kapsayıcı ve sürdürülebilir yönetişim konusunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasını destekleyen, UNDP bünyesinde küresel bir liderlik platformudur. Şirketler belirli ve ölçülebilir geliştirme çözümleriyle kendi temel faaliyet alanları konusunda katkıda bulunurlar. 2008 yılında başlatılan BCtA, şirketleri; tüketici, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak düşük satın alma gücüne sahip kişilere yönelik kapsamlı iş modelleri geliştirmeye teşvik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlar.

BCtA platformuna şirketler, belirli bir başvuru sürecinin ardından taahhütleriyle birlikte başvuruda bulunurlar. Pınar Enstitüsü girişimiyle, Pınar Süt adına “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında 10 Nisan 2017 tarihi itibariyle BCtA platformuna üye olunmuş ve proje Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmiştir.

BCtA Önceki Dönem Program Yöneticisi Paula Pelaez projeyle ilgili görüşünü; "Pınar Enstitüsü’nün süt üreticilerine verdiği destek, süt hayvancılığını ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirirken ürünlerin kalitesini de arttırmaktadır. Pınar Enstitüsü’nün bu kapsamlı girişimi, işletmelerin ticari sürdürülebilirliğine katkı sağlarken eşzamanlı olarak birçok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)’ne nasıl katkıda bulunabileceğini de mükemmel bir şekilde göstermektedir" şeklinde ifade etmiştir.

Üyelik linki: https://www.businesscalltoaction.org/member/pinar

Basın duyurusu: https://www.businesscalltoaction.org/news/%E2%80%9C-future-our-milk-safe-hands%E2%80%9D-p%C4%B1nar-institute

“Hayvan Sağlığı & Hayvan Beslemesi” ve “Kuru Dönem Yönetimi” konularındaki eğitimler, proje kapsamında “Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Baştan” ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cangir Uyarlar” tarafından verilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen eğitim süreçleri ise “Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Denek” ve “Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Zonturlu” tarafından sağlanmaktadır.

    
 

Eğitimlerin organize edilmesi ve yöredeki süt üreticilerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması noktasında en büyük destekçilerimiz bölgedeki süt üretici birlikleri ve kooperatifler olmuştur.