Bilinçlendirme Eğitimleri | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği
  • Hayvan Sağlığı ve Süt Kalitesinin Korunması
  • Süt Hayvancılığında Beslemenin Önemi
  • İneklerde Kuru Dönem Yönetimi
  • Kadın Üreticilere Yönelik Sağım Uygulamaları & Hijyen
  • Buzağı Bakım ve Beslemesi
  • Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık
Eğitimler kapsamında mastitis (meme iltihabı) ve korunma yöntemleri, süt veriminde düşüş, kondisyon düzeyi, topallık, kuru dönem tedavisi, sağım uygulamaları ve hijyen, çevre yönetimi, sığırların, buzağıların ve düvelerin beslenmesi, hayvanların besin madde ihtiyaçları, topallık ve yürüyüş skorlaması, yem hammaddelerinde kalitenin önemi, süt yağına etki eden faktörler, partikül büyüklüğü gibi konular işlenerek üreticilere pratik bilgiler eşliğinde aktarılmaktadır.