Süt Uzmanı | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

SÜT UZMANI MOBİL APLİKASYONU

Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinin yapısına bakıldığında genel olarak küçük ölçekli aile işletmelerinin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Küçük ölçekli üreticilerin süt çiftçiliği uygulamalarında bilinçlendirilmesi, süt kalitesinde istenen kriterlerin sağlanmasının yanı sıra sektörün devamlılığı için de önemlidir. 

Dünya’dan ve Türkiye’den Örnekler

Süt üreticilerine yönelik hem ulusal hem de uluslararası örnekler bulunmaktadır. Büyük çiftlikler sürü yönetimi uygulamalarına kaynak ayırarak kullanabilmekte ve daha modern bir takip, üretim ve çiftlik yönetimi sağlayabilmektedir. Küçük ölçekli üreticilerin kullanabileceği ücretsiz dijital kaynaklar ise oldukça kısıtlıdır.

Süt Uzmanı mobil aplikasyonu Türkiye’de küçük süt üreticilerine yönelik geliştirilen ilk mobil uygulama konunumdadır. Süt Uzmanı uygulamasıyla, küçük üreticilerin hayvancılıkta doğru uygulamaları hayata geçirmesi, gelir artışı ile refah artışı elde etmeleri, süt üretimine devam etme motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.

Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde hayata geçirilen, küçük süt üreticilerinin bilinçlenmesini, Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle fiziken ulaşılamayan üreticilere erişilmesini amaçlayan SÜT UZMANI mobil uygulaması 2022 yılının Şubat ayında, akıllı telefonların uygulama mağazalarında tüm süt üreticilerinin kullanımına sunulmuştur.

Uygulamanın İçeriği

Uygulamanın içinde Eğitimler, Pratik Bilgiler, Haberler ve Etkinlikler başlıklarıyla dört ana kategori yer almaktadır. Eğitimler başlığı altında; süt kalitesi, bakım ve besleme, hayvan sağlığı ve finansal yönetim konularında bilgilendirici videolar bulunmaktadır. Buzağı bakım ve besleme, sığırlarda besleme, refah, sağlık ve yem bilgisi gibi konularda kısa ve anlaşılır yazılar Pratik Bilgiler başlığı altında toplanmaktadır. Sektörel yenilikler ve gelişmeler Haberler başlığı altında bulunmaktadır. Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi çatısı altında verilen ve yaklaşmakta olan tüm eğitimler Etkinlikler başlığı altında duyurulmaktadır.

Süt Uzmanı mobil uygulama Süt Uzmanı mobil uygulama Süt Uzmanı mobil uygulama Süt Uzmanı mobil uygulama

Süt Uzmanı mobil uygulama Sürdürülebilir Hayvancılık başlığı altında her ay akılda kalıcı kısa bilgilerin yer aldığı yeni içerikler eklenmektedir. Bunların yanı sıra, Sütün Yolculuğu,Hakkımızda bölümleri ve Pınar Süt Üretici Gazetesi’nin güncel sayısı bulunmaktadır.

Uygulamanın Güncellenmesi

Uygulamanın kullanıcılar tarafından daha kolay keşfedilmesi ve kullanılması için Mayıs 2023 tarihinde birkaç düzenleme ve yenilik uygulama içerisine eklenmiştir. Yapılan güncelleme sonrası uygulama aşağıdaki yeni halini almıştır.

Süt Uzmanı mobil uygulama

Süt Uzmanı mobil uygulama

Uygulamanın Yaygınlaştırma Çalışmaları

Köylerde gerçekleştirilen yüzyüze tanıtımlarda aşağıda yer alan afiş Süt Toplama Merkezleri’ne ve köy kahvelerine asılmaktadır. Broşürlerde hem üreticilerle yapılan yüzyüze görüşmelerde dağıtılmakta, aplikasyonun içeriği uygulamalı olarak üreticilere gösterilmektedir. Uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik saha ziyaretleri hali hazırda planlanmaktadır.

Süt Uzmanı mobil uygulama Süt Uzmanı mobil uygulama

Uygulamayı aşağıda yer alan karekodlar aracılığıyla cep telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Süt Uzmanı mobil uygulama Süt Uzmanı mobil uygulama