DOĞRU SAĞIM UYGULAMALARI | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

DOĞRU SAĞIM UYGULAMALARI

SAĞIM ÖNCESİ UYGULAMALAR
 • Sağıma hazırlık, hijyen ve meme kontrolü gerekliliklerinin  yerine getirilmesi uygulamalarını içerir. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için geçen süre  sütün tamamının memeden alınabilmesi açısından uzun sürmemelidir.
 • Sağım makinası temizliği ve uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 • Sağım öncesi ve sırasında gürültü, şiddet, sağımcı değişimi vs. stres kaynakları engellenmelidir.
 • Birincil bakteri bulaşma kaynakları (sağımcı eli, sağımhane zemini, kullanılan alet ekipman vs. ) temizliğinden emin olunmalıdır.
 • Özel temizleme solüsyonu ile yumuşatılan ve dezenfekte edilen meme, her hayvana ayrı olarak kullanılan bir havlu, peçete ya da temiz bez ile kurulanmalıdır.
 • Nem ve bakteri etkenlerinden temizlenen meme, ön sağım yapılarak süt, mastitis açısından görsel yapı kontrolüne alınmalıdır. 
 • Memede mastitis kontrolü için CMT testleri ayda en az 2 kez sağım sırasında uygulanmalıdır.
Sağım öncesi uygulanan bu basit uygulamalar sayesinde meme sağlığı ve süt kalitesi önemli ölçüde korunacak, verim kayıpları en aza indirilecektir.
SAĞIM SIRASI UYGULAMALAR
 • Bu aşama, sütün tamamının memeye zarar vermeden dışarıya alınması için gerekli uygulamaları içerir.
 • Hasta hayvanlar ayrı makina ile  en son sağılmalıdır.
 • Sağım başlıkları hızlıca ve uygun şekilde takılmalıdır. 
 • Sağım makinesinin vakum sayı ve hızı sürekli kontrol edilmelidir.
 • Sütün tamamı memeden boşaltılmalıdır.
 • Hayvandan hayvana süt miktarı ya da memeden sütün salınım hızı ile ilgili sağım süreleri göz önünde bulundurulmalı ve sürekli takip edilmelidir.
 • Sağım sonrası meme içine mikrop girişinin engellenmesi için meme ucu koruyucu ve dezenfekte edici özel solüsyonlar kullanılmalıdır.
 • Başlıklar uygun şekilde çıkarılmalı ve son olarak  memenin fiziksel kontrolü yapılarak sağım sonlandırılmalıdır.
SAĞIM SONRASI UYGULAMALAR
 • Sütün muhafazası ve sağım sırasında kullanılan alet ekipmanların kontrolü, temizliği aşamalarını içerir.
 • Yeterli sıcaklık ve miktarda sıcak su olmalıdır.
 • Gıdaya uygun, etkin temizlik yeteneğine sahip deterjanlar kullanılmalı ve kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
 • Sağım makinası ekipmanlarının tüm iç ve dış yüzeyleri uygun şekilde temizlenmelidir.
 • Sütün muhafaza edilmesi için paslanmaz çelik malzemeden, etkin temizlik yapılabilen uygun kaplar kullanılmalıdır.
 • Bir sonraki sağımda kullanılmak üzere sağım makinası, temiz, havadar ve korunaklı bir yerde muhafaza edilmelidir.