İNEK SAĞLIĞI AÇISINDAN EN KRİTİK DÖNEMLER VE ALINACAK TEDBİRLER | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

İNEK SAĞLIĞI AÇISINDAN EN KRİTİK DÖNEMLER VE ALINACAK TEDBİRLER

  • Kuru dönem,
  • İnekler için doğum sonrası 2-3 hafta

Bu dönemlerde sağlık sorunu yaşamamak için alınması gereken tedbirler aşağıdaki gibidir;

  • Hayvanlar gebeliğine son 2 ay kala süt sağımı bırakılmalı ve ayrı bölmelerde barındırılmalıdır.
  • Bu bölmeler temiz ve kuru altlıklı havadar yerler olmalıdır.
  • Kuru dönemde hem inek hem buzağı için aşılar zamanında uygulanmalıdır.
  • Doğum öncesi ve sonrası ineğin beslenmesinde gerekli özel uygulamalar yerine getirilmelidir.
  • Aşı takvimlerine uygun zamanda hastalıklara karşı aşılanmalıdır.
  • Sürüye yeni hayvan girişi, sağlık taraması sonrası yapılmalıdır.