BUZAĞI BAKIM BESLEMEDE ÖNEMLİ NOKTALAR | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

BUZAĞI BAKIM BESLEMEDE ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Buzağılar, hastalıkların birbine bulaşmasını önlemek için ayrı bölmede barındırılmalı, rahat, temiz ve kuru altlık sürekli sağlanmalıdır.
 • Doğumdan sonra ilk iki saat içinde mutlaka temiz ağız sütü içirilmelidir. Anne sütü mastitisli ya da antibiyotikli ise önceden doğum yapmış olan bir ineğin artan sütü içirilmelidir.
 • Buzağı mide gelişimi, gelecekte verimli bir sığır olabilmesi için önem arz eder. Yapılan çalışmalar buzağı mide gelişiminin en uygun süt ve buzağı yemi ile gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
 • Doğumdan itibaren buzağının tüketimine en az %19 protein-%4 yağ- %7 ham selülöz içeren buzağı başlangıç yemi sunulmalıdır. Son yıllarda müsli yem ile de başarılı sonuçlar alınabilmektedir.
 • Buzağı süt ile beslemede günlük miktar, canlı ağırlık değişimine oranla yaklaşık miktarı canlı ağırlığının %10'u kadar olmalıdır.
 • Yaklaşık 40 kg canlı ağırlığa sahip bir buzağı için aşağıdaki program önerilebilir;
 • 1. ve 2. hafta 4.5 lt, 2. ve 4. hafta 5 lt
 • 5. ve 6. hafta 4.5 lt, 6. ve 7. hafta 4 lt
 • Sütten kesilene kadar 2. haftadan itibaren bol yapraklı, ince dallı, kaliteli yonca önünde olmalıdır.
 • Saman sütten kesimden sonra verilmelidir.
 • Sütten kesim sonrası buzağı büyütme yemine yavaşça geçilir.