YEMLERDE KALİTENİN ÖNEMİ | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

YEMLERDE KALİTENİN ÖNEMİ

Beslemede ilk kriter zengin içerikli, uygun kalitede yoğun ve kaba yeme, ekonomik olarak sahip olmaktır. Aksi halde hazırlanan rasyon faydadan çok zarar sağlayacaktır. Bunun için dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Depolama koşulları uygun olmalı, rutubet ve ısı kontrolü yapılmalı,
  • Kaba yemlerde biçme, kurutma ve balyalama işlemleri en uygun teknoloji ve özenle yapılmalı,
  • Uygun silolama ve aflatoksin kontrolü yapılmalı,
  • Besin madde kayıplarının en aza indirilmesi ve uzun süre faydalanılabilmesi için bulabildiğimiz tüm kaba yemler silolanmalı,
  • Dane yemlerden optimum faydayı sağlayabilmek için kırma, ezme, flake vs. gibi işlemler uygulanmalıdır.