RASYON HAMMADDELERİ | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

RASYON HAMMADDELERİ

Protein Kaynakları
  • Yonca kuru otu
  • Soya F. Küspesi
  • Ayçiçeği Küspesi
  • Pamuk T. Küspesi
Enerji kaynakları
  • Arpa= 1kg’da 13.3 MJ
  • Mısır= 1kg’da 13.9 MJ
  • Buğday= 1kg’da 13.6 MJ
  • Mısır Silajı= 1kg’da 3.6 MJ

Rasyonda kullanılacak hammaddelerin protein ve enerji oranlarının bilinmesi hem maliyet hem de rasyon içeriğinin belirlenmesinde çok önemlidir. Aksi halde rasyon, hayvanın ihtiyacını karşılamayacaktır.