RASYON | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

RASYON

  • Bir sığırın (inek, düve, dana, buzağı farketmez) yaşaması ve verimli olabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini yeterli ve dengeli olarak içeren günlük karışıma rasyon denir.
  • TMR (tam rasyon) hazırlanırken tüm malzemelerin karıştırılması önemlidir.
  • Bu işlem için özel karıştırıcılar (yem vagonları ) mevcuttur.
  • Yem vagonunun aşırı doldurulması homojenliği ve uygun parçalanmayı olumsuz etkiler.
  • Yetersiz ya da uzun süre karıştırmak, yemlerin vagona atılma sırasında yapılan hatalar partikül büyüklüğünü olumsuz etkileyecektir.
  • Yemlerin karmaya atılış sırası otlar-silo yem-kesif yem şeklinde olmalı ve karıştırma süresi ortalama 3-5 dk olmalıdır.
  • Fazla parçalanma (çok küçük partiküller) sindirim problemlerine neden olmaktadır.