SIĞIRLARDA BESLENME | Pınar Enstitüsü Sütümüzün Geleceği

SIĞIRLARDA BESLENME

Bu hayvanları özel ve verimli yapan en önemli özellik; midelerinde bulunan ve onlarla ortak bir yaşam sürdüren mikroorganizmalardır (bakteri, mantar, protozoon vb)

Sindirimi asıl gerçekleştiren bu mikroorganizmaların işkembedeki yaşam koşullarını ne kadar iyileştirirsek, yemden yararlanmayı aynı oranda arttırmış oluruz.

Rasyondaki enerji protein dengesi ayarlanırken işkembedeki uygun ortamın korunması gerektiğinden, rasyondaki kaba yem oranı da göz önünde bulundurulmalıdır.